Lektura – Korektura – Redaktura

Najčešće se piše onako kako se govori. Ili kako se misli.

O pravilima se mnogo i ne razmišlja, zbog čega se nekada potkradu greške.

A greške se vrlo često uoče. I neretko se dešava da se baš u odnosu na njih se neki tekst vrednuje.

Slova, reči, i pravopis su oruđe.

Da bi se dobro stvaralo, oruđe mora da bude uvek naoštreno.

Ako imate potrebu za lekturom i korekturom, nemojte trošiti vreme pitajući Google da li se pravilno piše sa Slovcima ili s Slovcima.

Dogovorite se sa Slovcima da oni to urade za vas!