Lektura – Korektura – Redaktura

Najčešće se piše onako kako se govori ili kako se misli.

O pravilima se mnogo i ne razmišlja i zbog toga se nekada potkradu greške. I neretko se dešava da se baš u odnosu na njih neki tekst vrednuje.

Reči koje imamo jedine su reči na kojima mislimo. Nama je stalo do pravilno napisanih reči taman onoliko koliko nam je stalo do lepe i jasne misli.

Zato Slovci ne rade samo obične lekture i korekture. Ne ispravljaju samo pravopis i normativne greške. Oni misao čine jasnom. Oni u vašim tekstovima traže suštinu, glačaju je, sređuju, bruse, pojednostavljuju i ulepšavaju. 

Postoje trenuci u kojima nam se čini da sve što čitamo na internetu dobija jedno novo obličje, često vrlo nejasno. Ako potanko o tome razmislite, otkrićete sramnu tajnu – ti sadržaji nisu prošli nikakvu lekturu.

Zato je naša lektura izraz poštovanja za naše klijente i sve njihove ciljne grupe.

Slova, reči, i pravopis su oruđe.

Da bi se dobro stvaralo, oruđe mora da bude uvek naoštreno.

Ako imate potrebu za lekturom i korekturom, nemojte trošiti vreme pitajući Google kako se pravilno piše.

Dogovorite se sa Slovcima da oni to urade za vas!