Scenario

Scenario je priča o tome kada ko radi, na koji način radi i šta radi.

To je priča u slikama, uz dosta dobrog dijaloga, ili sasvim bez njega.

To je fikcija. U koju je lako poverovati i sa kojom je lako saživeti se.

Kada se piše scenario? Ko piše scenario? Za šta se piše?

Svaki dobar film počinje odlično napisanom pričom.

Pamtljiva i duhovita reklama je nastala nakon napisanog scenarija.

Korporativna zabava ili promotivni događaj nisu samo posledica slučajnosti i improvizacije.

Političke kampanje proizvod su dobro osmišljenih, isplaniranih i vođenih scenarija.

A iza odličnog scenarija, stoji još bolji scenarista.

I mnogo brisanja i pisanja. Svakodnevnog rada. Individualnog rada, ali i onog timskog.

A Slovci pišu sami i zajedno, pišu mnogo i stalno.